ตะกร้า

บานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 (เฉพาะบาน)

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาวและลายไม้

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
S020137000
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า บรรจุ ราคา จำนวน
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 70x180 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿1,945.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 70x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 80x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 90x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 100x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 70x180 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿1,945.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 70x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 80x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 90x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 สีขาว ขนาด 100x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 70x180 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 70x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 80x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 90x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 100x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,555.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 70x180 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 70x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 80x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 90x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้ขาว ขนาด 100x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,555.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 70x180 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 70x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 80x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 90x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 100x200 เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,555.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 70x180 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,070.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 70x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,190.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 80x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,310.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 90x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,430.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
ชุดบานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 ลายไม้สักโอ๊ค ขนาด 100x200 ไม่เจาะลูกบิด (เฉพาะบาน) 1
ราคาพิเศษ ฿2,555.00 ราคาปรกติ ฿1,000,000.00
บานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 (เฉพาะบาน)
บานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 (เฉพาะบาน)

ผลิตจากวัสดุ UPVC คุณภาพสูง ความหนาของแผ่น 2.0 มม.ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ช่างไม้ทั่วไป สามารถปรับแต่งขนาดได้ข้างละ 5มม. ปลอดภัยจากปลวก มอดและเชื้อรา สามารถกันน้ำได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ Suntech Inter Product
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บานประตู ยูพีวีซี TOP รุ่น Bravo WMD-00 (เฉพาะบาน)
คะแนนของคุณ